CUINER/A


Resumen

Referencia: #58454
Sector: Cocina
Tipo de contrato: Temporal
Tipo de jornada: Parcial
Salario: segons conveni
Fecha alta: 08-07-2020
Fecha límite de inscripción: 30-09-2020


Descripción de la oferta


Funcions del lloc de treball
- Suport operatiu a la responsable de cuina o cuiner/a
- Ajuda a la preparació dels menús segons instruccions del responsable de cuina o cuiner/a
- Correcte emmagatzematge i identificació dels productes i materials
- Neteja i desinfecció de les instal•lacions i equips de la cuina
- Neteja dels estris utilitzats en la preparació i servei dels menús
- Realització de totes aquelles tasques que delegui el responsable de cuina o cuiner/a
- Complir amb les bones pràctiques mediambientals (cuines) i de SSL
- Complir amb les mesures de seguretat que li afectin segons l’avaluació de riscos laborals
- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest
- Proposar suggeriments de millora que incrementin l’eficàcia dels processos i satisfacció del client

Requisits indispensables
- Coneixement bàsic de les característiques i propietats dels productes de neteja i desinfecció
- Coneixement de les tècniques per a la correcta manipulació i conservació dels aliments
- Coneixements bàsics de manteniments dels equips de cuines (cambres de fred, forn, campanes, etc.)
- Coneixements bàsics del tipus de neteja de les instal•lacions i equips de la cuina
- Coneixements bàsics de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals propis del seu lloc de treball

Se ofrece

personal de cuina ( cuiners, ajudants de cuina i auxiliars) per cobrir diferents vacants i substitucions a cuines escolars

Horari: flexibilitat per a treballar a dies i hores puntuals

Jornada: temps parcial

Data aprox. d’incorporació: 1/09/207 i tria


Comparte esta oferta:


Búsquedas de trabajo destacadas:

Trabajo de camarera
Trabajo de cocinero
Trabajo de camarero
Trabajo de ayudante de cocina
Trabajo en cocina